Kosten dienen vòòr 1 OKTOBER A.S. betaald te zijn d.m.v. bijschrijving op rek. NL 31 RABO 037 46 13 885  t.n.v. Stichting WITCON. Bij betaling gelieve U tevens de naam van het team te vermel­den.

Algemeen bepalingen

1. De opgave dient schriftelijk te geschieden via het inschrijfformulier.
2. Het inschrijfformulier dient volledig te zijn ingevuld en ondertekend door de teamcaptain. Het formulier dient opgestuurd te worden vòòr de inschrijf-datum van 30 augustus.
3. Na inschrijving is men verplicht het volledige inschrijfbedrag per team te voldoen vòòr 1 oktober van het competitie jaar. Men dient het totaalbedrag in één keer te voldoen per bank.

Dames competitie:
€ 390,- (poule van 4 teams, 15 wedstrijden)
€ 416,- (poule van 5 teams, 16 wedstrijden)
€ 520,- (poule van 6 teams, 20 wedstrijden)
€ 468,- (poule van 7 teams, 18 wedstrijden)
€ 365,- (poule van 8 teams, 15 wedstrijden)

Heren competitie:
€ 330,- (poule van 8 teams, 7 wedstrijden)
€ 285,- (poule van 7 teams, 6 wedstrijden)

Gemengde competitie:

€ 275,- (poule van 8 teams, 7 wedstrijden)
€ 236,- (poule van 7 teams, 6 wedstrijden)
€ 236,- (poule van 6 teams, 6 wedstrijden)

Annulering van een inschrijving dient schriftelijk te geschieden. De verschuldigde annuleringskosten zijn de volgende:

  • annulering vòòr 1 juli : 25 % van het inschrijfbedrag
  • annulering na 1 juli : 100 % van het inschrijfbedrag.

Nieuw aangemelde teams verwelkomen wij graag en worden, daar waar er ruimte is, op volgorde van binnenkomst geplaatst.

Menu